Menu Główne

Jak IFAB przykazał: kurs unifikacyjno-egzaminacyjny w Zielonce 2-3 Marca 2019

Sędziowie, obserwatorzy i asystenci Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej wzięli w udział w kursie unifikacyjno-egzaminacyjnym, który odbył się w dniach 2-3 marca 2019 r. na obiektach warszawskiej AWF oraz w hotelu Trylogia w Zielonce / k. Warszawy.

Najpierw w sobotę 2 marca 2019 r. sędziowie IV ligi spotkali się na obiektach warszawskiej AWF, gdzie Komisja Egzaminacyjna KS Mazowieckiego ZPN przeprowadziła testy kondycyjne. Na początku komisja podzieliła sędziów na grupy biegowe i przydzieliła numery startowe. Testy zostały przeprowadzone wg poniższych zasad:

Test nr 1:

Każdy sędzia musiał w czasie 6,2 sekundy przebiec odcinek 40m w sześciu próbach w krótkich odstępach czasu. O tym jak wysoki był poziom przygotowania kondycyjnego uczestników tego testu niech świadczy fakt, że wszyscy bez większych problemów go zaliczyli, a najszybsi byli w stanie przebiec ten odcinek poniżej 5 sekund.

Test nr 2:

Druga część testu to bieg interwałowy. Sędziowie muszą z miejsca startu pokonać 75 metrów w czasie 15 sekund, po czym mają 20 sekund na pokonanie 25 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka muszą ponownie pokonać 75 metrów czasie 15 sekund, po czym ponownie mają 20 sekundy na pokonanie 25 metrów idąc. Limit zaliczeniowy wynosił 24 okrążenia po 200 metrów (48 powtórzeń). Wszyscy przystępujący nie mieli problemów z zaliczeniem drugiej części testu.

Po testach kondycyjnych sędziowie IV ligi udali się do hotelu Trylogia, aby tam spotkać się na wykładach z sędziami III ligi, obserwatorami, asystentami mazowieckimi i Zarządem KS Mazowieckiego ZPN.

Na początku wszystkich powitał Marcin Borski i przekazał kilka informacji organizacyjnych wszystkim zebranym.

Po tym przekazał głos kol. Mateuszowi Jendzie, który w formie warsztatów omówił najnowsze wytyczne dotyczące interpretacji „Używania rąk w walce o piłkę”. Wśród uczestników często dochodziło do ożywionych dyskusji podczas prezentowania klipów filmowych. 

Po przerwie wszyscy obecni przystąpili do kolejnego panelu szkoleniowego. Uczestnik programu CORE Polska kol. Piotr Chojnacki zaprezentował szkolenie dotyczące „Nie tylko spalony - właściwa praca sędziego asystenta”. Dyskusje i tu były bardzo gorące, przy generalnej akceptacji uczestników

Jednym z uczestników był kol. Rafał Rostkowski, który również czynnie brał udział w warsztatach. Dzieląc się swoim ogromnym doświadczeniem wniósł wiele wartości do wszystkich omawianych tematów.

Drugiego dnia odbyły się testy teoretyczne. Do testu przygotowanego przez Komisję Szkoleniową KS MZPN przystąpili sędziowie i obserwatorzy IV ligi, a także asystenci mazowieccy. Po raz kolejny piszący udowodnili świetną znajomość Przepisów Gry w Piłkę Nożną – wszyscy zaliczyli test, co więcej – najsłabszy wynik to 26 punktów, co przy minimum zaliczeniowym stanowi świetny wynik. .

Po testach kol. Piotr Tenczyński zaprezentował dwa szkolenia dotyczące „Zatrzymania przeciwnika – LOR i SPA w wymiarze praktycznym” oraz „Zarządzanie rzutami wolnymi”. Ponownie nie zabrakło pytań oraz ciekawych klipów.

Zakres szkoleń dla sędziów i obserwatorów KS MZPN był zbieżny z zakresem szkoleń organizowanych przez KS PZPN, dzięki temu mamy pewność, że jego uczestnicy wyjdą na boiska całego Mazowsza bogatsi o aktualne interpretacje i wytyczne. Oby ta wiedza przełożyła się na same dobre decyzje! W takim duchu oficjalnie zakończył spotkanie Przewodniczący Marcin Borski.

Attachments:
Download this file (Zielonka_2019_small.jpg)Zielonka_2019_small.jpg[ ]892 kB